Jes Consultancy DEF
IMG
IMG

Inspectie

Kwaliteitscontrole & lasinspectie door één partner

Door met Jes Consultancy in zee te gaan, kan u voor kwaliteitscontrole en lasinspectie op één partner rekenen. We inspecteren niet alleen het laswerk zelf, maar evengoed de lassers, operatoren en kwaliteitssystemen.

Daarbij volgen we diverse normen (bv. EN 1090, ASME, API & DNV). Inspecties zijn net als welding engineering nodig om de veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van lasconstructies te garanderen. We gaan op vier niveaus te werk:

Laswerk wordt vaak voor structurele toepassingen gebruikt. Denk aan bruggen, gebouwen, pijpleidingen en voertuigen. Een foutieve las kan ernstige gevolgen hebben, zoals structureel falen of zelfs ongevallen. Inspecties helpen om lasfouten te identificeren waardoor potentiële veiligheidsrisico’s tijdig opgespoord en aangepakt kunnen worden. 

Ook de lasprocedures en lassers zelf worden geëvalueerd om de foutenlast te beperken. Enkele sectoren waarin we evalueren, zijn de staalbouw, offshore, (petro)chemie, energiesector en transport- en distributiesector (pijpleidingen). Een solide kwalificatieproces draagt bij aan de veiligheid van uw werknemers en eindgebruikers. Ongevallen worden op die manier voorkomen.

Laswerk van een hoge kwaliteit is essentieel om duurzame constructies te creëren die bestand zijn tegen belasting en omgevingsfactoren. Door lasverbindingen te inspecteren, kan nagegaan worden of die aan de vereiste kwaliteitsnormen, specificaties en technische ontwerpen voldoen.

Als u uw laswerk op regelmatige basis laat inspecteren, kunnen eventuele gebreken tijdig ontdekt en gecorrigeerd worden. Daardoor blijft de algemene kwaliteit van het eindproduct gewaarborgd. Een ander essentieel facet is dat uw lassers de nodige vaardigheden en expertise hebben om laswerken volgens de vereiste normen te realiseren. 

In functie van de sector waar gelaste constructies gebruikt worden, zijn er specifieke normen en voorschriften van toepassing. Inspecties zijn uiterst belangrijk om na te gaan of die voorschriften nageleefd worden en of er aan de wettelijke eisen voldaan wordt. 

Gedurende de productiefase regelmatig inspecties laten uitvoeren, heeft als voordeel dat uw laswerk aan de huidige normen en aan de vereisten van opdrachtgevers en certificeringsorganisaties beantwoordt.

Tijdens een inspectie kunnen potentiële problemen gelokaliseerd worden voordat ze grotere schade veroorzaken. Regelmatige inspecties zijn ideaal om verborgen gebreken, slijtage of corrosie te identificeren.

Daardoor kunnen tijdig preventieve maatregelen getroffen worden, zoals onderhoudsmaatregelen of reparaties. Zo zal u schade voorkomen en verlengt u de levensduur van uw constructies.

De voordelen van kwaliteitsbeheersing

Kwaliteitsbeheersing bij lassen verwijst naar het systematische proces waarin we de kwaliteit van laswerk en -verbindingen bewaken, beoordelen en waarborgen – en dat gedurende de gehele productie. Het proces omvat een reeks maatregelen, inspecties en procedures die zodanig ontworpen zijn dat laswerkzaamheden aan vastgestelde normen, specificaties en veiligheidseisen zouden voldoen. 

Het doel van kwaliteitsbeheersing is om gebreken te minimaliseren, de integriteit van lasverbindingen te verzekeren en uiteindelijk in veilige en duurzame constructies te resulteren. Binnen kwaliteitsbeheersing komen zoal inspecties, tests en documentatie aan bod, net als lasprocessen monitoren en corrigerende maatregelen implementeren waar nodig.

IMG
IMG

Laswerk waarbij uw productiviteit stijgt

Kortom, neem geen risico’s bij laswerk en investeer in inspecties om de hoogste normen te handhaven. Lasprocedures en lassers kwalificeren, is een slimme zet om kosten te besparen en efficiënter te werken. 

Via geoptimaliseerde procedures en goed opgeleide lassers kan u uw opdrachten sneller afronden, zijn er minder herstellingen vereist, verkleint uw afvalproductie en worden stilstandtijden geminimaliseerd. Op lange termijn gaat uw productiviteit omhoog, terwijl uw exploitatiekosten dalen. Contacteer ons vandaag nog om uw situatie met ons te bespreken.