Jes Consultancy DEF

Coördinatie

Lascoördinatie in uw werk- of bouwplaats

Voor lascoördinatie in uw werk- of bouwplaats hoeft u Jes Consultancy slechts een seintje te geven. We volgen steevast de EN ISO 14731-norm, waardoor de kwaliteit gewaarborgd blijft en uw lasprojecten gestroomlijnd verlopen. De norm, ontwikkeld door het Europese Comité voor Standaardisatie (CEN), bepaalt de vereisten om lasactiviteiten binnen een organisatie te coördineren.

EN ISO 14731 legt de nadruk op de competentievereisten voor lascoördinatoren. Zo moet een lascoördinator over een uitvoerige technische kennis en ervaring beschikken qua lassen, materialen en inspectiemethoden. Hij of zij moet eveneens vertrouwd zijn met relevante normen en voorschriften en op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen de lasindustrie. 

IMG
IMG

Wat zijn de taken van een lascoördinator?

Lascoördinatie houdt in dat er een gekwalificeerde lascoördinator wordt aangesteld om het lasproces te plannen, te organiseren en te beheren. Die coördinator heeft een grote invloed op de kwaliteit en veiligheid van het laswerk. Hij of zij werkt nauw samen met het laspersoneel, de ontwerpers, de inspecteurs en andere belanghebbenden, zodat alle lasactiviteiten aan de vereiste normen voldoen. 

Als u zich afvraagt wat de taken van een lascoördinator precies zijn, geven we u hieronder alvast een overzicht:

Van in-service lasprocedures tot tie-ins

Jes Consultancy ondersteunt u zowel bij kwalificaties van in-service lasprocedures en in-service laswerken als bij tijdkritische tie-ins op pijpleidingen/pipingsystemen. Het doel van onze lascoördinatie volgens de EN ISO 14731-norm bestaat erin uw laswerkzaamheden volgens de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen te laten verlopen. Een goed gecoördineerd lasproces kan de (kwaliteits)risico’s binnen uw organisatie minimaliseren, uw productiviteit verhogen en uw kosten in balans houden.

IMG